דילוג לתוכן המרכזי
לוגו

מסלולי העסקה (מדריך)

כאן תוכלו לראות ריכוז של הגדרות תפקיד, מאפייני משרה ומטלות במסלולי ההעסקה השונים. בתלוש השכר ניתן לראות מה הדירוג שהוגדר לך על ידי האוניברסיטה, בדוגמא שכאן:

אם הדירוג שהוגדר לך לא תואם את המידע המופיע כאן למטה, אנא פנו אלינו בארגון כדי לברר את העניין.שימו לב: מסלולי ההעסקה, הדירוגים והדרגות רלבנטיים לצורך קביעת השכר והביטחון התעסוקתי.


עוזר/ת הוראה

תלמידי/ות תואר ראשון או שני באוניברסיטת תל אביב, שעובדים/ות בהוראה או בסיוע להוראה (כולל בתוכניות חוץ תקציביות), יועסקו כעוזרי/ות הוראה. ההעסקה תהיה בדירוג עוזר/ת הוראה א' או ב'.

התפקיד כולל מתן עזרה למרצה בדרגה גבוהה יותר, למשל: העברת תרגילים ושיעורים, הדרכה בסיורים ובניסויים, הדרכה ביבליוגרפית, איסוף חומר הקשור להוראה והכנת חומר ביבליוגרפי, מענה לשאלות בזמן בחינות, בדיקת תרגילים ובחינות. התפקיד אינו כולל השגחה במבחנים.

עוזר/ת הוראה א

 • מי שסיימו תואר ראשון (ב.א. אוניברסיטה או שווה ערך לו), וכעת בלימודי מ.א. באוניברסיטה (כולל המעמדות הבאים: מן המניין, על תנאי, שלא מן המניין, המסלול הישיר ולימודי צבירה. לא כולל: מעמד מיוחד ולימודי השלמה).
 • מועמדים/ות לתלמיד/ת מחקר, עם הודעת קבלה רשמית מטעם המזכירות האקדמית.
 • מי שלומדים/ות לקראת מ.א. במסלול ישיר (שלמדו לתואר ב.א. בתכנית הצטיינות, וזו השנה ה-4 ללימודים).
 • מי שסיימו ב.א. ולומדים/ות לתואר ב.א. נוסף.

עוזרי/ות הוראה ב

 • תלמידי/ות ב.א.
 • תלמידי/ות מ.א. במסלול הישיר.
 • תלמידי/ות מ.א שלא מן המניין, שהשלימו חובות שמיעה לתואר ב.א. אך עדיין אין להם/ן זכאות לב.א.

אסיסטנט/ית ומדריכ/ה

דוקטורנטים/ות יועסקו בהוראה תחת דירוג אסיסטנט/ית או מדריכ/ה. העסקת דוקטורנטים/ות מתבצעת תחת כתב התחייבות, המעניק ביטחון תעסוקתי מסוים. קראו עוד כאן: כתב התחייבות לדוקטורנטים ודוקטורנטיות.

התפקיד יכול לכלול: העברת תרגולים פרונטליים, הדרכה פרונטלית במעבדות וסיורים, בדיקת תרגילים ועבודות, בדיקת בחנים ומבחנים, ייעוץ והדרכה לתלמידים, הכנת חומר עזר לשיעורים ולמעבדות, מענה לשאלות בעת בחינות, הוראה פרונטלית. התפקיד אינו כולל השגחה במבחנים.

אסיסטנט/ית

 • מי שסיימו יחידת לימוד באוניברסיטה שבה משך לימודי התואר הראשון הם 4 שנים או יותר, לאחר סיום שנת הלימודים הראשונה בלימודי תואר שני ואישור נושא עבודת הגמר (או, אם לא נדרשת עבודת גמר, לאחר מילוי תנאים מקבילים שייקבעו על ידי הפקולטה)
 • תלמיד/ת מחקר או מי שלומד/ת באונירסיטה לתואר שני לאחר סיום ואישור עבודת הגמר (אם לא נדרשת עבודת גמר, לאחר מילוי תנאים מקבילים שייקבעו על ידי הפקולטה).

מדריכ/ה

 • תלמיד/ת מחקר רשומ/ה לאחר סיום שלוש שנים כאסיסטנט/ית באוניברסיטה.
 • תלמיד/ת מחקר רשומ/ה לאחר שחלפו שנתיים מיום שאושרה תכנית המחקר על ידי ועדת תלמידי מחקר, ועם קבלת אישור המנחה על התקדמות מדעית נאותה.
 • ד"ר לפילוסופיה או למשפטים במינוי בתחום שבו נהוג לתת הכשרה נוספת למי שבתואר ד"ר, לפני פתיחת הליכים למינויים לדרגת מרצה - ובלבד שממועד קבלת התואר ועד מועד תחילת המינוי לא חלפו יותר משלוש שנים.

בסמסטר קיץ, ניתן להעסיק תלמידים/ות לתואר שלישי בדירוג אסיסטנט/ית+מדריכ/ה, או בדירוג עמית/ת הוראה א' [לפי מכתב מנכ"ל משנת 2012]. ההעסקה בדירוג עמית/ת הוראה א' על פי ההסכם הקיבוצי משנת 2008, סעיף 6.1 (בו נקבע כי בעלי/ות תואר שני יועסקו בדרגה זו).

עמית/ת הוראה

בדירוג זה יועסקו מי שעובדים בתפקידי הוראה, תרגול והדרכה אקדמאים, העומדים בתנאים הבאים:

 • אינם תלמידים באוניברסיטת תל אביב.
 • הכנסתם הכוללת מחוץ למערכת ההשכלה הגבוהה אינו עולה על 249,264 ₪ בשנה (20,772 ₪ בחודש) או עבור פנסיונרים 142,440 ₪ בשנה (11,870₪ בחודש).
 • אינם מועסקים במשרה מלאה כסגל אקדמי בכיר במוסדות המוכרים להשכלה גבוהה בארץ או חוקר במסלול המקביל ומסלול קמ"ע הבכיר.
 • אינם מועסקים באוניברסיטת תל אביב בהוראת לשון ושפות, הוראה במכינות, בסדנאות ומקצועות עזר במיומנות מקצועית ובמסגרת הכשרה מעשית (אלו יועסקו בדירוג מסלול מקביל - ראו למטה).
 • בסמסטר קיץ מותר להעסיק גם תלמידים/ות (לתואר שלישי) בדירוג זה [לפי מכתב מנכ"ל משנת 2012]. אלו יועסקו בדירוג עמית/ת הוראה א' על פי ההסכם הקיבוצי משנת 2008, סעיף 6.1 (בו נקבע כי בעלי/ות תואר שני יועסקו בדרגה זו).

במשרה נכללות כל המטלות הכרוכות בהוראה:העברת שיעורים והכנתם, חיבור שאלוני בחינה, נוכחות בבחינות, מתן שעות קבלה, בדיקת עבודות ותרגילים וכד'.

חלוקה לדרגות

החלוקה לדרגות בקרב עמיתי הוראה מתבצעת בהתאם לרמת ההשכלה האקדמית. עם זאת, האוניברסיטה יכולה להעסיק בדירוג גבוה יותר את מי שלפי החלטתה, יש לו/לה ניסיון מקצועי או נסיון בהוראה המכשירים לביצוע התפקידים המוטלים על עמיתי הוראה בדרגה הרלוונטית.

עמית/ת הוראה 1 - בעל/ת תואר ראשון.

עמית/ת הוראה א' - בעל/ת תואר שני.

עמית/ת הוראה ב' - בעל/ת תואר ד"ר.

המעמד של "עמית הוראה מתמיד" או "עמית הוראה ותיק" אינה משפיעה על השכר, אלא על הביטחון התעסוקתי. קראו עוד כאן: כתב התחייבות לעמיתי ועמיתות הוראה.

מורה מן החוץ

בדירוג זה יועסקו מי שעובדים בתפקידי הוראה, תרגול והדרכה אקדמאים, העומדים בתנאים הבאים:

 • אינם תלמידים באוניברסיטת תל אביב.
 • הכנסתם הכוללת מחוץ למערכת ההשכלה הגבוהה עולה על 249,264 ₪ בשנה (20,772 ₪ בחודש) או עבור פנסיונרים 142,440 ₪ בשנה (11,870₪ בחודש).
 • מועסקים במשרה מלאה כסגל אקדמי בכיר במוסדות המוכרים להשכלה גבוהה בארץ או חוקר במסלול המקביל ומסלול קמ"ע הבכיר.
 • אינם מועסקים באוניברסיטת תל אביב בהוראת לשון ושפות, הוראה במכינות, בסדנאות ומקצועות עזר במיומנות מקצועית ובמסגרת הכשרה מעשית (אלו יועסקו בדירוג מסלול מקביל - ראו למטה).

במשרה נכללות כל המטלות הכרוכות בהוראה:העברת שיעורים והכנתם, חיבור שאלוני בחינה, נוכחות בבחינות, מתן שעות קבלה, בדיקת עבודות ותרגילים וכד'.

חלוקה לדרגות

החלוקה לדרגות בקרב מורים מן החוץ מתבצעת בהתאם לרמת ההשכלה האקדמית. עם זאת, האוניברסיטה יכולה להעסיק בדירוג גבוה יותר את מי שלפי החלטתה, יש לו/לה ניסיון מקצועי או נסיון בהוראה המכשירים לביצוע התפקידים המוטלים על מורים מהחוץ בדרגה הרלוונטית.

מורה מן החוץ דרגה 1- בעל/ת תואר ראשון.

מורה מן החוץ דרגה א' - בעל/ת תואר שני או דרגה מקבילה במוסד להשכלה גבוהה.

מורה מן החוץ דרגה ב'- בעל/ת תואר דר' או דרגה מקבילה במוסד להשכלה גבוהה.

מורה מן החוץ דרגה ג' - בעל/ת תואר פרופסור או מתאימ/ה לכהן כפרופסור או מורה מן החוץ בדרגה ב' ובעל/ת מעמד בכיר בתחום עיסוקו/ה.

מסלול מקביל

בדירוג זה יועסקו מי שעובדים בהוראה מקצועית, הוראת לשון ושפות, הוראה במכינות, בסדנאות ובמקצועות עזר, בשטחי מיומנות מקצועיים ובמסגרת הכשרה מעשית. קראו עוד על הביטחון התעסוקתי לו זכאים במסלול המקביל: כתב התחייבות למסלול המקביל.

עודכן לאחרונה ב־13:16
, 23 בינואר 2024