דילוג לתוכן המרכזי
לוגו

כתב התחייבות למסלול המקביל (זכות)

במסלול המקביל, לאחר 5 שנים של העסקה ברצף, יש זכאות לכתב התחייבות ראשון לתקופה של שנתיים. לאחר שתמה התקופה של כתב ההתחייבות הראשון, ניתן לחדש אותו לתקופה של בין שנתיים ל-4 שנים (ולאחר שזו תסתיים, ניתן לחדש אותו לתקופה נוספת של בין שנתיים לארבע, וכן הלאה) [לפי מכתב כרמי 2012, סעיף 4].

תחת כתב התחייבות ניתן לפטר רק אם מתקיימים קריטריונים מסוימים:

  • ביטול הקורס בקוריקולום או אי קיומו
  • הקורס לא נפתח בשל הרשמה נמוכה מהסף הנקבע ע"י האוניברסיטה
  • הוחלט שחבר סגל אקדמי בכיר ילמד את הקורס לטווח של שנתיים לפחות
  • ירידה ברמת ההוראה או רמת הוראה נמוכה (ובתנאי שניתנה אזהרה לפני סיום ההתחייבות ואפשרות וזמן מספיק לשיפור ההוראה)
  • בעיות משמעת חמורות בהתאם לתקנון המשמעת באוניברסיטה
  • מעבר לדרוג אחר
  • צמצום הקורס כתוצאה מאיחוד מופעים מרובים של קורס או תרגול (תינתן עדיפות לאי סיום המינוי לפי קריטריון וותק והתחייבות)
  • המועמד/ת הגיעו לגיל פרישת חובה לפי חוק.
  • סגירת היחידה או התוכנית.

עודכן לאחרונה ב־14:07
, 08 באוקטובר 2023