דילוג לתוכן המרכזי
לוגו

הריון ולידה (זכות)

כאן תוכלו לקרוא על מכלול הזכויות בזמן הריון ולאחר לידה, להן זכאיות מלגאיות ומועסקות באוניברסיטה.

 • מידע
  קיצור חופשת לידה
 • שימו לב (נעץ)
  איסור פיטורים בהריון
 • מידע
  מלגה לאחר לידה

מועסקות

 • משך חופשת הלידה הוא 26 שבועות לעובדת שעבדה שנה לפחות אצל המעסיק, או 15 שבועות למי שעבדה אצל המעסיק במשך פחות משנה.
 • במשך חופשת הלידה העובדת לא מקבלת תשלום שכר מהמעסיק, אך בזמן חלק חופשת הלידה העובדת עשויה להיות זכאית לדמי לידה, מחליף שכר, מהביטוח הלאומי. הזכאות בהתאם לתקופה שבה עבדה ושולמו עבורה דמי ביטוח לאומי ("תקופת אכשרה").
 • העובדת רשאית לקצר את חופשת הלידה, ובתנאי שזו תימשך לא פחות מ-15 שבועות - אלא אם בן/בת זוגה מחליף אותה בחופשת הלידה. על קיצור חופשת הלידה יש להודיע מראש (3 שבועות לכל הפחות) למעסיק.
 • שימו לב: מעסיק אינו רשאי למנוע מעובדת לצאת לחופשת לידה, לפטר עובדת במהלכה ולפגוע בשכרה ובהיקף משרתה למשך 60 יום לאחר חזרה ממנה, אלא באישור מיוחד מהממונה לחוק נשים. חל איסור מוחלט על פיטורין של עובד או עובדת הנמצא/ת בחופשת לידה ולא ניתן לבקש אישור מיוחד עבור סיום ההעסקה מהממונה לחוק נשים במקרה זה.

מלגאיות

 • מלגאית זכאית להמשיך ולקבל מלגה בתקופה שנעדרה לאחר הלידה. הנהלת האוניברסיטה רשאית להגביל את התקופה שבמהלכה תשולם המלגה ל-15 שבועות אחרי הלידה.
 • מלגאית אשר ילדה בזמן היותה תלמידת מחקר, תהיה זכאית להארכה של המלגה לתקופה השווה לתקופת היעדרותה בתשלום.

[לפי כללי זכויות הסטודנט (התאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה), תשע"ב-2012, סעיף 11].

 • המלגה הניתנת בתקופת ההארכה נקראת "מלגת רקטור". על מנת לקבל אותה יש להגיש בקשה למדור קרנות ומלגות הכוללת טופס בקשה ואישור רפואי על הלידה.
 • תלמידת מחקר שילדה במהלך תקופת לימודיה זכאית להאריך את לימודיה בשני סמסטרים, בלי שתחויב בשכר לימוד או בכל תשלום נוסף בשל הארכה זו [לפי עמוד הארכת לימודים לסטודנטית בהריון באתר כל זכות].
עודכן לאחרונה ב־11:57
, 09 בינואר 2024