דילוג לתוכן המרכזי
לוגו

אודות הארגון

ארגון סגל ההוראה והמחקר באוניברסיטת ת"א הוקם במטרה לייצג חוקרות וחוקרים צעירים, מתרגלים ומתרגלות, וכן מרצים ומרצות ללא קביעות. זאת על מנת לדאוג לתנאי הוראה ומחקר הוגנים (וכן להינות מכוח ביטוחי וצרכני קולקטיבי). למוסדות הארגון ולתפקידי הנהלתו מתקיימות בחירות דמוקרטיות באופן שוטף, בהן זכאים חברי וחברות הארגון להשתתף.

בארגון חברים מלגאים ומלגאיות, וכן עובדי ועובדות הוראה באוניברסיטה שאינם בעלי תקן בכיר, בתקנים: עוזר/ת הוראה (מסטרנטים וסטודנטים לתואר ראשון), אסיסטנט/ית ומדריכ/ה (דוקטורנטים), עמית/ת הוראה, מורה מן החוץ, וכן סגל במסלול המקביל. הארגון מייצג אוכלוסיות אלה וחתום על הסכמים קיבוציים בנוגע להן.

הארגון מוגדר כאגודה עות'מאנית, ונמצא בסטטוס אגודה רשומה (מספר ארגון: 589962299 ומספר אגודה קצר: 622999). שנת רישום הארגון: 1976, ביישוב: תל אביב - יפו.

מוסדות הארגון

מוסדות הארגון, כולל ועד והנהלת הארגון, וכן ועדת ביקורת, נבחרים באסיפת חברים/ות באופן דמוקרטי. חברים/ות בארגון זכאים/ות להגיש מועמדות ולהיבחר למוסדות אלו.

 • האסיפה הכללית: הקבוצה אליה משתייכות כל חברות וחברי הארגון, והיא מתכנסת לפחות פעם בשנה.
 • הוועד: ועד הארגון הוא הגוף המייצג והמבצע של הארגון ולו הסמכות הבלעדית לדון ולהחליט בענייני הארגון באופן שוטף ולפקח על פעולות הנהלת הארגון.
 • הנהלת הארגון: יו"ר הארגון, סגן יו"ר הארגון והגזבר/ית, המנהלים את הארגון באופן שוטף ומוציאים לפועל את החלטות הוועד והאסיפה הכללית.
 • ועדת ביקורת: מבקרת את פעולות הוועד והארגון בכללו.
 • צוות הארגון: הגוף הביצועי של הארגון, שמורכב משכירים ושכירות ובראשם מנהלת הארגון.

תפקידים נבחרים בארגון

 • חברת ועד: חברות וחברי הועד נבחרות על ידי האסיפה השנתית מדי שנה ברוב רגיל של קולות ובהצבעה גלויה. כמועמדות לחברות וחברים בוועד יוכלו להיבחר חברות וחברי הארגון בלבד שהעמידו את מועמדותן לבחירה וקיבלו את תמיכתן בכתב של שתי חברות או חברי ארגון לפחות.
 • גזבר/ית: נבחר/ת ע"י הוועד מדי שנה. תחומי אחריות: העברת התקציב השנתי בוועד, וידוא עמידה ביעדי התקציב במהלך שנת הכספים. שכר הגזבר/ית עומד על עד 50% משרת מדריכ/ה.
 • סיו"ר: נבחר/ת ע"י הוועד מדי שנה, לאחר האסיפה השנתית. תחומי אחריות: סיוע ליו"ר במילוי התפקיד, כולל החלפה בעת הצורך, וחלוקת המשימות הנדרשות לניהול הארגון. שכר סיו"ר הארגון עומד על עד 50% משרת מדריכ/ה.
 • יו"ר: נבחר/ת ע"י האסיפה השנתית לקדנציה בת שנתיים, וניצב/ת בראש הארגון. תחומי אחריות: ניהול ישיבות הוועד ואת האסיפות הכלליות. הובלת המדיניות שהותוותה ע"י הוועד והאסיפה הכללית, וקידום מיזמים אסטרטגיים, ניהול משא ומתן וכיו"ב. ייצוג הארגון מול ההנהלה, מול ארגונים חברים ומול הרשויות. שכר יו"ר הארגון עומד על עד 75% משרת מדריכ/ה.

תפקידי צוות

 • מנהלת הארגון: עומדת בראש הזרוע הביצועית של הארגון. מנהלת את צוות הארגון. אחראית על יישום המדיניות שהותוותה ע"י הוועד והאסיפה הכללית ועל התפקוד השוטף של הארגון. עומדת בראש מערך פניות הפרט. אחראית על ההתקשרויות של הארגון עם רשויות האוניברסיטה (משאבי אנוש, המזכירות האקדמית, פקולטות ויחידות) ועם ספקים. אחראית על שימור והנגשת הידע בארגון.
 • רכזת קהילה: אחראית על חיזוק הקשרים עם חברי וחברות הארגון, הנגשת זכויות ומידע באמצעות אסיפות בפקולטות, וכן ריכוז אירועים חברתיים ויוזמות של חברי וחברות הארגון.
 • רכז מלגאים
 • מזכירת הארגון
 • רכז שיתוף פעולה ארצי
 • מנהל טכנולוגיות
עודכן לאחרונה ב־14:59
, 08 באוקטובר 2023