דילוג לתוכן המרכזי
לוגו

שימוע (זכות)

על מנת לצמצם היקף משרה, לשנות את תנאי העבודה או לסיים את ההעסקה של חבר/ת ארגון, על היחידה חלה החובה לערוך שימוע. השימוע צריך להיעשות באופן הוגן ומבלי שהתקבלה החלטה בדבר גורל ההעסקה של חבר/ת הארגון בטרם החל השימוע.

החלטה על הפסקת עבודה ללא שימוע או לפני קיום השימוע היא פסולה ללא עוררין.


כללי השימוע

  • הודעה על השימוע תמסר בכתב לעובד/ת
  • ההודעה על השימוע תימסר בזמן סביר שיאפשר לעובד/ת להתכונן לשימוע כהלכה.
  • בהודעה יפורטו הסיבות שהביאו לשקול את הפסקת העבודה מצד האוניברסיטה.
  • אם הפסקת / צמצום העסקה מתרחשת במהלך כתב מינוי קיים - יש לבדוק שהסיבות המצויינות לסיום / צמצום העסקה תואמות את הסיבות שבגינן ניתן להפר את כתב המינוי שקיבל העובד/ת (כפי שיצוינו בהמשך).
  • מעמד השימוע יתועד בפרוטוקול, ויתקיים בנוכחות שני עובדים/ות לפחות. עם תום השימוע הפרוטוקול יישלח לעובד לאישורו. על העובד/ת החובה לוודא שהפרוטוקול תואם את הדברים שעלו בשימוע.
  • לעובד/ת תהיה הזדמנות להשמיע עמדה. בנוסף העובד/ת זכאי/ת למלווה, בין אם נציג/ת הארגון, עו"ד מטעמו או מלווה אחר.
  • אם סיבת הצמצום נובעת מירידה באיכות ההוראה - אין די בטענות כלליות בדבר הפרות משמעת שביצע העובד/ת, אלא יש להצביע, עוד בהזמנה לשימוע, על אירועים ספציפיים ועל המועדים בהם אירעו, על מנת לאפשר לעובד/ת להתייחס לטיעונים כהלכה.

אם אחת או יותר מהדרישות שצוינו אינן מתקיימות, למשל: ניתנה התראה קצרה מידי, לא הועברו נימוקי הזימון לשימוע, מומלץ לפנות אלינו לייעוץ.

משמעות אי התייצבות עובד/ת לשימוע היא ויתור על האפשרות להעלות טענות בפני המעסיק.

למרות האמור לעיל ובניגוד להמלצתנו, ישנם מקרים שונים שבהם עמדת העובד/ת היא כי הפסקת העבודה מוצדקת. מקרים אלו גורמים לעובד/ת לוותר על השימוע, משום שעל פניו ישנה הסכמה משותפת.

במקרים כאלו חשוב לשים לב שאין לך חובות פתוחים לאוניברסיטה ושסיום ההעסקה נעשה כדין. כמו כן, הקפידו להיות בבקרה על זכאותכם/ן לפיצויים, מלאים או חלקיים, בסיום ההעסקה, כפי שמפורט בתנאי הזכאות.


שימו לב: אם הסיבה לצמצום / סיום העסקה נובעת מביטול קורס, אי פתיחת קורס בשל מס' תלמידים ו/או איחוד קורסים, ובידכם כתב מינוי ארוך יותר מהסמסטר הנוכחי, במעמד השימוע הקפידו לציין שמדובר בצמצום שעשוי להיות ארעי ורלוונטי אך ורק לסמסטר אחד או לשנה הנוכחית. על כן, הקפידו להתייחס במעמד השימוע למעמדכם בשנים הבאות ולתוקף כתב המינוי הארוך ושימו לב שסיכום הדברים מופיע בפרוטוקול הרשמי.

  • חשוב לדעת (סימן קריאה)

    זכותכם/ן להגיע לשימוע בליווי נציגות מועד הארגון. אם תרצו בליווי כזה – פנו אלינו. אם פוטרתם/ן ללא שימוע או לאחר הליך פגום של שימוע, אנא צרו עימנו קשר כדי שנוכל לשקול ביחד כיצד לפעול.

עודכן לאחרונה ב־15:00
, 08 באוקטובר 2023