דילוג לתוכן המרכזי
לוגו

פטור מדמי אבטחה (זכות)

 • מידע
  דמי אבטחה משולמים בכל שנה לאוניבסיטה במסגרת תשלומים נלווים לשכר הלימוד
 • מידע
  דמי אבטחה לשנת תשפ"ג עומדים על סך של 558₪
 • מידע
  מרבית הסטודנטים העובדים במשרות הוראה באוניברסיטה זכאים לפטור מדמי אבטחה בשיעור משתנה.
 • מידע
  על חברי ארגון המועסקים בסמסטר ב' בלבד לפנות למדור שכ"ל ולוודא כי קיבלו זיכוי כספי על דמי אבטחה ששולמו עם תחילת שנה"ל.
 • מידע
  ניתן לקבל החזר רטרואקטיבי עבור שנים קודמות.

זכאות

סטודנטים/ות באוניברסיטת תל אביב המועסקים בתפקידי הוראה (מלבד סטודנטים לתואר ראשון), זכאים לפטור מדמי האבטחה. שיעור הפטור מדמי האבטחה תלוי בתקן ובהיקף ההעסקה [הסכם ארצי 2008 ס' 27].

שיעור הפטור

כלל הדירוגים, מלבד עוזרי הוראה, זכאים לפטור מלא מדמי האבטחה.

לעוזרי הוראה זכאות לפטור מדמי אבטחה בשיעור מכפלת אחוז המשרה השנתית הממוצעת ב-2.

[מתוך ההסכם הארצי 2008, ס' 16.1]

קבלת החזר על תשלום דמי אבטחה (לזכאים/ות)

על עובדי הוראה המועסקים בסמסטר ב' לוודא שקיבלו זיכוי על דמי האבטחה, אם אלה שולמו עם תחילת שנת הלימודים.

 • מידע

  דמי האבטחה משולמים למדור שכ"ל עם ההרשמה לשנת הלימודים. הגיע לידיעתנו כי חלו מקרים בהם מועסקים/ות שקיבלו את כתב המינוי שלהם לסמסטר ב' במהלך השנה, לא קיבלו באופן אוטומטי זיכוי על דמי האבטחה ששולמו. יש לבדוק במערכת המידע האישי ובמידת הצורך מול מדור שכ"ל כי הפטור מדמי האבטחה הוזן במערכת. על סטודנטים/ות עם יתרת זכות לפנות למדור שכ"ל כדי לקבל החזר כספי. יודגש שניתן לקבל החזר רטרואקטיבי עבור שנים קודמות.

עודכן לאחרונה ב־15:57
, 19 ביוני 2023