דילוג לתוכן המרכזי
לוגו

נספח – כללי העסקה עוזרי הוראה 1997

נ ס פ ח

כללי העסקה עוזרי הוראה

1. היקף העסקה:
1.1. ככלל, משרה של עוזר בהוראה או עוזר במחקר היא עד 18 שעות עבודה בשבוע. תקופת המינוי כוללת את הכנת הקורס, בדיקת בחינות, עבודות ותרגילים, גם אם יתבצעו לפני או אחרי תקופת המינוי הקושרים לשנה"ל הרלוונטית.
1.2. שעת עבודה תיחשב כשעה בפועל שמקדיש העוזר בהוראה או העוזר במחקר במילוי תפקידו, ואינה כוללת את הזמן הדרוש לו עבור הכנה אישית.
1.3. שעת הוראת כיתה תיחשב לשתי שעות תעסוקה אחרת, שעות הוראת כיתה יכללו:
(1) מתן תרגילים (באחריות מורה בכיר).
(2) הדרכה בניסויים ותרגילים בקבוצות במעבדות.
(3) הדרכה ביבליוגרפית בכיתה
(4) שיעורי הוראה פרונטליים – שעת הוראה פרונטלית תיחשב ל-2.75 שעות.
1.4. מינוי עוזר הוראה א עוזר מחקר יהיה בהיקף של ¼ משרה ומעלה.

2. חופשה שנתית:
עוזרי הוראה זכאים לחופשה שנתית של 14 ימי לוח. חופשה זו אינה ניתנת לצבירה ואינה ניתנת לפדיון ועל עוזר ההוראה לנצלה במהלך תקופת המינוי.

3. חופשת מחלה:
עוזרי ההוראה זכאים לחופשת מחלה של 30 יום בשנה עפ"י אישורים רפואיים, וניתנת לצבירה.

4. פטור משכר לימוד:
עוזרי ההוראה זכאים לפטור משכר לימוד, עבורם ובאוניברסיטת תל אביב בלבד.
עוזר הוראה המועסק למהלך 10 חודשים, יהיה זכאי לפטור מלא משכר לימוד – יחסית להיקף המשרה, ואילו עוזר הוראה המועסק באופן שונה, יהיה זכאי לפטור באופן יחסי לתקופת העסקתו ולהיקפה.

5. ביטוח חיים:
עוזרי הוראה המועסקים במשרה מלאה זכאים להיות מבוטחים עפ"י פוליסת ביטוח החיים הקולקטיבית של עובדי האוניברסיטה.

6. דמי נסיעה:
עוזרי הוראה זכאים לתשלום נסיעות לעבודה ובחזרה בהתאם לנהלים המקובלים.

_________________

ארגון הסגל האקדמי הזוטר

אוניברסיטת תל-אביב

עודכן לאחרונה ב־17:04
, 01 במאי 2023