דילוג לתוכן המרכזי
לוגו

ימי מחלה (זכות)

  • מידע כללי
    ערך זה נמצא כעת בעריכה

זכויות לעניין ניצול ימי מחלה נשענות על חוק דמי מחלה התשל"ו 1976 וכן על חוקים ותקנות נוספים.

חברי/ות הסגל פטורים מדיווח נוכחות אך נדרשים להצהרה מדי חודש בדבר היעדרות עקב מחלה.

חישוב זכאות לימי מחלה

הזכאות לצבירת ימי מחלה היא שניים וחצי יום לחודש, בניכוי התקופה שבעדה קיבלו העובד/ת דמי מחלה על פי הצהרתם.

  • ימי המחלה ניתנים לצבירה ללא תקרה.
  • ימי מחלה ניתנים לפדיון עבור אסיסטנטים/ות ומדריכים/ות עם ההגעה לגיל פרישה.
עודכן לאחרונה ב־10:44
, 18 באוקטובר 2022