דילוג לתוכן המרכזי
לוגו

זקיפת שכר דמי חברות (זכות)

יש זכאות לחברי.ות הארגון המועסקים ומשלמים מס הכנסה לזקיפת שכר שלילית. מדובר בזיכוי במס על הניכוי המבוצע לדמי חברות או דמי טיפול ארגוני מקצועי

  • מידע

    חברי.ות ארגון *עם זכאות קיבלו החל ממשכורת חודש דצמבר 2020 זקיפת שכר שלילית בגין הניכוי המבוצע לדמי חברות או דמי טיפול ארגוני מקצועי.

  • חשוב לדעת (סימן קריאה)

    *חברי.ות ארגון עם זכאות = מועסקים.ות שמנוכה משכרם.ן מס הכנסה.

  • שימו לב (נעץ)

    הזיכוי במס, שנקבע ע״י מס הכנסה, הוא בגובה של 50% מהסך המנוכה לדמי חברות/דמי טיפול ארגוני מקצועי.

זקיפות הטבה היא שווה כסף שלא באה לידי ביטוי בתשלומים אלא רק מוכרת כשכר לצורך מס. זקיפת הטבה שלילית מקטינה את השכר לצורך חישוב מס הכנסה ובכך מקטינה את המיסוי.

שימו לב: מדובר ברכיב המקטין את השכר ממנו מחשבים את מס ההכנסה שנגבה מהשכר. כפועל יוצא, הברוטו מהשכר שמחושב לצרכי מס קטן יותר.

כיצד הדבר בא לידי ביטוי בתלוש השכר:

תחת הסעיף זקיפות שכריופיע > "סמל 1470 שווי (-) 50% חבר" ואז הסכום במינוס. לדוגמא:

המספר שמופיע במינוס, מייצג את הסכום שהורידו מהשכר ברוטו שנחשב לצרכימס.

עודכן לאחרונה ב־10:40
, 03 בדצמבר 2023