דילוג לתוכן המרכזי
לוגו

ולת"ם (ועדה לתיאום מילואים) (זכות)

הועדה לתיאום מילואים (ולת"ם) דנה בבקשות לדחיית שירות מילואים במטרה לצמצם ככל האפשר את הפגיעה במשק האזרחי עקב יציאת עובדים/ות וסטודנטים/ות לשירות מילואים.

 • מידע

  הולת"ם דנה אך ורק בצוי מילואים שמשכם שישה ימים או יותר.

 • חשוב לדעת (סימן קריאה)

  עבור מועסקים/ות, האוניברסיטה מגישה את הבקשה לועדה ומהווה את הגורם המייצג מול הועדה.

 • חשוב לדעת (סימן קריאה)

  על מלגאים/ות לתואר שני להגיש בקשה לולת"ם באופן עצמאי דרך האזור האישי באתר המילואים או דרך משרד דיקן הסטודנטים. אין אפשרות למלגאים/ות לתואר שלישי (למעט תואר ברפואה שאינו במסגרת חיל הרפואה) להגיש בקשה דרך הולת"ם, יש להגיש את הבקשה לדחיית שירות המילואים למוקד השירות למשרתי המילואים.

בקשות לולת"ם יש להגיש עד 30 ימים לפני מועד תחילת המילואים. בקשות שיוגשו באיחור יועלו לאישור מיוחד.

חשוב לדעת: בקשות בנוגע לצו מילואים שהוצא מהרגע להרגע, יתקבלו ללא צורך באישור ויעלו לבחינת הועדה.

הולת"ם דנה אך ורק בצו מילואים שמשכו שישה ימים ויותר.

בקשות על צווים שמשכם חמישה ימים או פחות, יש להגיש בנוהל בקשת 58.

הוועדות לא יטפלו בבקשות לדחיית שירות מילואים מטעמים אישיים או רפואיים.

בקשות לשחרור מסיבות אישיות יש להפנות למפקד היחידה, באמצעות מוקד שירות למשרתי המילואים הצה"לי, על גבי טופס בקשה לקיצור/ביטול/דחיית שירות המילואים. כמו כן, בקשות לשחרור מטעמים רפואיים יש להפנות לרופא היחידה, באמצעות מוקד שירות למשרתי המילואים הצה"לי.

כיצד להגיש את הבקשה לולת"ם?

 • מועסקים/ות: במקרה זה, האוניברסיטה נדרשת להגיש את הבקשה לולת"ם. האוניברסיטה מייצגת אותך מול הועדה.
 • מלגאים/ות לתואר שני: במקרה זה, יש להגיש את הבקשה באופן עצמאי דרך האזור האישי באתר המילואים או באמצעות משרד דיקן הסטודנטים. הייצוג מול הועדה מתבצע גם הוא באופן עצמאי. בקשות אלו נבחנות באופן פרטני, כל מקרה לגופו. בקשות לייצוג במהלך הוועדה, יש להעביר מראש בצירוף לבקשה או על-ידי פנייה יזומה למוקד ולת"ם בכתובת: [email protected] שימו לב: ניתן להגיש בקשת ולת"ם דרך האזור האישי באתר המילואים 24 שעות לאחר אישור הצו באתר.
 • מלגאים/ות לתואר שלישי: יש להפנות בקשות אלו לטיפול במסגרת היחידה בצבא, באמצעות מוקד שירות למשרתי המילואים הצה"לי. זאת למעט סטודנטים/ות לתואר שלישי ברפואת שיניים וכן סטודנטים/ות לרפואה שלא במסגרת חיל הרפואה - אלו יוכלו להגיש בקשה לולת"ם באופן עצמאי, בדומה למלגאים/ות בתואר שני.

דגשים מיוחדים

1. ככלל, לא ניתן להגיש יותר מבקשה אחת במהלך שנת עבודה, למעט במקרים הבאים:

א. נתקבלה החלטה שלילית, בבקשה הקודמת.

ב. סטודנט/ית - זכאי/ית לשתי תשובות חיוביות בשנה סטודנטיאלית.

ג. אם השתנה מקום עבודתך לאחר ההחלטה החיובית הראשונה;

ד. אם לא מומשה החלטת ולת"ם מסיבות שאינן תלויות בך (ביטול הצו על-ידי היחידה, שלא בעקבות הגשת טופס 58 וכן הלאה).

2. ערעור על החלטת הוועדה - הן הפונה והן היחידה רשאים לערער על החלטת הוועדה. בקשה של שכיר/ה תוגש על-ידי האוניברסיטה בלבד, בצירוף חותמת העסק וחתימת המעסיק. ערעור יש להגיש עד 7 ימים מיום הדיון בוועדה.

מסמכים נחוצים לדיון בולת"ם

מועסקים/ות: טופס בקשת ולת"ם למעסיק, מכתב מנמק מטעם המעסיק עם חותמת המפעל וחתימת המעסיק, טופס בקשה חתום בידי המעסיק ונושא חותמת המפעל.

מלגאים/ות לתואר שני: טופס בקשת ולת"ם לסטודנט/ית, אישור לימודים בתוקף מהחודש האחרון המפרט את חוג הלימוד ושנת הלימוד - כולל חותמת מוסד הלימודים, מכתב מנמק. כמו כן מומלץ לצרף מערכת שעות ולוח בחינות.

עודכן לאחרונה ב־11:30
, 07 בינואר 2024