דילוג לתוכן המרכזי
לוגו

השתתפות בהוצאות הדפסת דוקטורט (זכות)

 • מידע
  דוקטורנטים המקבלים מלגת קיום זכאים להשתתפות של האוניברסיטה בהוצאות הדפסת הדוקטורט אם הוגש עד שנה מתום המלגה

תלמיד מחקר לתואר שלישי, המקבל מלגת קיום, יהיה זכאי להשתתפות בהוצאות הדפסה של עבודת הדוקטור, עפ"י כללים שיקבעו ע"י המזכירות האקדמית [כללי סיוע למלגאים].

מי זכאי/ת

 • תלמיד מחקר לתואר שלישי, המקבל מלגת קיום.
 • תלמיד מחקר לתואר שלישי המועסק כסגל זוטר ובעל כתב מינוי בתוקף.

מי לא זכאי/ת

 • תלמיד מחקר שאינו מקבל מלגת קיום או מועסק כסגל זוטר.
 • תלמיד הבוחר להדפיס את הדוקטורט שלו שלא בכפיפות לכללים שנקבעים מעת לעת ע"י המזכירות האקדמית.

היקף ההנחה

 • ניתנת הנחה של 90% מסכום של עד 1,600 ש"ח.
 • ניתן להדפיס עד 7 עותקים.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות למדור תלמידי מחקר במזכירות האקדמית לקבלת אישור זכאות.
 • לאחר מכן יש לפנות לבית הדפוס לקבלת הצעת מחיר ולהעבירה למדור תלמידי מחקר.
 • מדור תלמידי מחקר ייגבו את התשלום הנדרש.
 • לאחר גביית התשלום ניתן להדפיס את העבודות בהתאם בבית הדפוס.
עודכן לאחרונה ב־15:04
, 08 באוקטובר 2023