דילוג לתוכן המרכזי
לוגו

החזרי הוצאות נסיעה (זכות)

למועסק/ת הזקוקים לתחבורה כדי להגיע לקמפוס יש זכאות להחזר הוצאות נסיעה עבור כל יום שבו השתמשו (או עשוי היה להשתמש) בתחבורה לצורך ההגעה לקמפוס. גובה ההחזר נקבע לפי עלות כרטיסייה לכל הנסיעות הנדרשות, או לפי עלות כרטיס "חופשי חודשי" (לפי הזול מביניהם).

 • מידע
  מועסק/ת הזקוק לתחבורה (פרטית או ציבורית) כדי להגיע לקמפוס זכאי להחזר הוצאות נסיעה
 • מידע
  גובה ההחזר הוא עד 22.60 ש"ח ליום, או לפי עלות כרטיס "חופשי חודשי", הזול מביניהם
 • מידע
  ההחזר נחשב להכנסה לצרכי מס
 • מידע
  מלגאים אינם זכאים להחזרי הוצאות נסיעה
 • מידע
  למידע נוסף ראו באתר gov.il ובצו ההרחבה בנושא

בהתאם לצווי ההרחבה בדבר השתתפות המעסיק בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה ולהסכמים החלים על הסגל האקדמי הזוטר, מועסק הזקוק לתחבורה כדי להגיע לקמפוס זכאי להחזר הוצאות נסיעה עבור כל יום שבו השתמש (או עשוי היה להשתמש) בתחבורה כדי להגיע לקמפוס. גובה ההחזר נקבע לפי עלות כרטיסייה לכל הנסיעות הנדרשות, או לפי עלות כרטיס "חופשי חודשי" (לפי הזול מביניהם). מדובר בזכות שהמועסק אינו יכול לוותר עליה באופן מלא או חלקי.

סכום ההחזר ליום

 • החל מה-1/2/2016 סכום ההחזר שעל המעסיק לשלם לעובד הוא שווי הוצאות הנסיעה של העובד עד 22.60 ש"ח ליום (גם אם העובד הוציא בפועל סכום גבוה יותר בכל יום), וזאת בהתאם לצו הרחבה בדבר השתתפות מעסיק בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה שפורסם ביום 11.08.2016.
 • לפני כן (החל מה-1/1/2014) עמד סכום החזר הוצאות הנסיעה ליום על 26.40 ש"ח.

סכום ההחזר לחודש

 • מספר ימי העבודה השבועי בקמפוס הנו המקסימום בין מה שנגזר מאחוז המשרה של המועסק לבין פיזור לוח הזמנים השבועי שלו, וכפוף לאישור היחידה.
  • מספר ימי העבודה השבועי בקמפוס הנגזר מאחוז המשרה של המועסק הנו אחוז המשרה לחלק ל-20%, מעוגל כלפי מעלה.
  • מספר ימי העבודה השבועי במקפוס הנגזר מפיזור לוח הזמנים השבועי הנו מספר ימי העבודה השבועי בהם המועסק חייב להגיע לקמפוס לטובת הוראה פרונטלית, שעות קבלה, פגישות צוות, איסוף/החזרת תרגילים וכיו"ב.
 • יש להכפיל את מספר ימי העבודה בפועל של העובד בעלות היומית של הנסיעה מביתו למקום העבודה, ועד לסכום ההחזר ליום.
 • האוניברסיטה רשאית לתת החזר הוצאות נסיעה כולל עבור כל הנסיעות באותו חודש על-ידי תשלום גלובלי בשווי של עלות כרטיס חופשי-חודשי.
 • מועסקים הגרים במרחק רב מהאוניברסיטה זכאים לבקש תוספת השתתפות בנסיעות שתעריפה גבוה יותר מתעריף "חופשי חודשי", ובתנאי שהעלות לא גבוהה יותר מהנהוג בתעריף שירות המדינה. האוניברסיטה יכולה לאשר בקשות כאלו במקרים חריגים [הסכם ארצי 2018 סעיף 11.1.3].
 • לפרטים לגבי מחיר הנסיעה בפועל, ניתן לפנות לחברות התחבורה הציבורית.

 • דוגמה (נורה)
  עוזר הוראה בודק תרגילים ב-120% משרה זכאי להחזרי נסיעות עבור חמישה ימים בשבוע, גם אם אינו "נדרש" להגיע בימים כאלה או אחרים.
 • דוגמה (נורה)
  אסיסטנט שמתרגל 4 שיעורים ב-4 ימים שונים בשבוע זכאי להחזרי נסיעות עבור ארבעה ימים בשבוע לפחות, גם אם היקף משרתו עומד על 50% בלבד.

מי זכאי/ת

 • כל מועסק באוניברסיטה המתגורר במרחק של 500 מטרים לפחות מהקמפוס, או שמתגורר קרוב יותר אך זקוק מסיבה כלשהי לתחבורה (ציבורית או פרטית).
 • המועסק זכאי להחזר הוצאות נסיעה גם אם לא השתמש בפועל בתחבורה הציבורית (או בתחבורה בכלל).

מי לא זכאי/ת

 • מועסק שלא הגיע לעבודתו בשל מחלה, חופשה או כל סיבה אחרת, אינו זכאי לקבלת תשלום הוצאות נסיעה עבור תקופת היעדרותו.
 • מועסק שעבד מהבית אינו זכאי להחזר הוצאות נסיעה בימים בהם שהה בבית.
 • מלגאים.

תהליך מימוש הזכות

 • כדי לקבל את ההחזר, על מועסק למלא טופס הצהרה, בו הוא מצהיר על כתובת המגורים ומספר ימי העבודה בשבוע, ולהעבירו ליחידה או לחשבת השכר של היחידה.
 • החל משנת תש"פ, במהלך ארבעת החודשים הראשונים של הסמסטר ההחזר יתבצע בהתאם לצו ההרחבה ולהצהרה חד־פעמית של המועסק כמפורט לעיל, אך במהלך שני החודשים האחרונים של הסמסטר התשלום יהיה לפי “השתתפות יומית”, בהתאם לדיווח יומי על הגעה בפועל [הסכם ארצי 2018 סעיף 11.1.2, הסכם מקומי 2019 סעיף 3.3].

הסדרי הוראה בתקופת קורונה, שנה"ל תשפ"א

 • מועסק שנדרש להגיע לקמפוס באופן רציף ומתמשך במהלך כל הסמסטר למרות המגבלות בגין משבר הקורונה כדוגמת פעילות הוראה במעבדות, הוראה מרחוק המתקיימת באופן קבוע מהקמפוס - יפנו ליחידה ובאישורה ישולם לו החזר הנסיעות במהלך הסמסטר כנהוג בשנת לימודים רגילה.
 • מועסק שאינו נמנה על האמור לעיל, אשר ככלל בשל המגבלות אינו נדרש להגיע לקמפוס ומלמד מרחוק ו/או מגיע לקמפוס באופן חלקי או מספר מצומצם של ימים בחודש - ככל שהוא מגיע לקמפוס, עליו להעביר דיווח מידי חודש לגורם המטפל בכ"א ביחידה על גבי הטופס הרצ"ב וההחזר ישולם על פי דיווח זה.
 • ראו הסדרי הוראה בתקופת הקורונה, סמסטר א', תשפ"א.
עודכן לאחרונה ב־15:03
, 08 באוקטובר 2023