דילוג לתוכן המרכזי
לוגו

הודעה על אי הצטרפות לקרן פנסיה - נספח ג - 2008

נספח ג (סעיף 8.10)

הודעה על אי הצטרפות לקרן פנסיה

לכבוד תאריך: ______________

__________

__________

כאן

ג.א.נ,

הנני מודיע לכם כי בהתאם לסעיף 8.10 להסכם הקיבוצי מיום 10.12.08 שלא לכלול אותי בהסדר של קרן פנסיה הקבוע בהסכם הנ"ל.

אני מודע לכך, שלאור האמור לעיל, יחולו עלי הוראות הסדר הביטוח הפנסיוני הקבוע בצו ההרחבה בנושא זה.

בברכה

____________ _______________

שם ושם משפחה מספר ת.ז.

עודכן לאחרונה ב־18:58
, 01 במאי 2023