דילוג לתוכן המרכזי
לוגו

איסור פיטורים בהריון (זכות)

אין לפטר אישה בתקופת הריונה ואין לפגוע בהיקף העסקתה ובשכרה מתחילת ההריון ועד 60 יום מיום חזרתה מחופשת הלידה. בתקופה זו, העובדת זכאית להיעדר מעבודתה לצורך בדיקות הריון ללא הפחתה משכרה.

פיטורי עובדת בהריון בגלל הריונה, בכל שלב של ההריון, מהווים אפליה אסורה על פי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה. לכן, חל איסור על המעסיק לפטר עובדת בהריון בגלל הריונה, החל מיומה הראשון בעבודה.

שימו לב: הפסקה של כתב המינוי או אי-חידושו הם פיטורים לכל דבר!

על מנת לפטר עובדת בהריון שעבדה מעל ל-6 חודשים במקום העבודה, מסיבות שאינן קשורות להיריונה, המעסיק נדרש לקבל אישור מיוחד מהממונה על חוק עבודת נשים. האישור יינתן רק אם הממונה על חוק עבודת נשים השתכנעה כי הפיטורים אינם קשורים להריון. פיטורי עובדת בהריון ללא היתר בטלים מעיקרים, והעובדת תהיה זכאית לכל זכויותיה כאילו לא פוטרה.

עובדת שפוטרה שלא כדין בתקופת ההריון, זכאית לתבוע פיצויים מהמעסיק.

  • חשוב לדעת (סימן קריאה)

    אם יש לך כל שאלה, אם חווית הרעת תנאים כלשהי או פגיעה בזכויותיך שנובעת מהיותך בתקופת ההריון והלידה, אנחנו כאן כדי לסייע - פני אלינו במייל או בקו החם (הודעות ווטסאפ בלבד).

  • שימו לב (נעץ)

    חשוב להקפיד לתעד את הפגיעה בזכויות ולאסוף ממצאים התומכים בטענותייך, לשם הטיפול במקרה.

הודעה על הריון

עובדת בהריון נדרשת להודיע למעסיק על הריונה בחודש החמישי. עם זאת, אם היא חשופה לתנאים מסוכנים בעבודה (קרינה, מקורות חום, חומרים מסוכנים ועוד) היא עשויה להיות מחויבת להודיע על ההריון לפני כן. על כן, לאחר מסירת ההודעה, יחולו הגבלות החלות על עובדת בהריון, ביניהן איסור פגיעה בהיקף העסקתה, העסקה בעבודות מסוכנות וחשיפה לחומרים מסוכנים. במקרים כאלה, על המעסיק למצוא לעובדת תפקיד חלופי.

היעדרויות בשל הריון וטיפולי פוריות

עובדות ועובדים שנמצאות בטיפולי פוריות, זכאיות להיעדר מהעבודה על חשבון ימי מחלה, בכפוף לאישור רפואי בכתב מהרופא/ת המטפל/ת כי הטיפול מחייב זאת, ובלבד שהודיעו מראש למעסיק על ההיעדרות.

מתוך מכסת ימי ההיעדרות המותרים בגין טיפולי פוריות ניתן להיעדר גם שעות בודדות מיום העבודה (עד ל-40 שעות בשנה למשרה מלאה). במקרה כזה ינוכה חלק יחסי מימי המחלה בהתאם למספר שעות ההיעדרות ביחס למספר שעות העבודה של יום עבודה מלא. היעדרות של שעות בודדות (במקום יום עבודה מלא) מזכה בתשלום דמי מחלה מרגע ההיעדרות הראשון.

אין לפטר את העובד/ת או לפגוע בשכר/ה בעת תקופת ההיעדרות בשל הטיפולים, ובמשך 150 יום לאחר מכן - אלא בהיתר מיוחד.

החוק לא מקנה לבני/בנות הזוג להיעדר מעבודתם לצורך ליווי בן/בת הזוג לטיפולים. עם זאת במקרים שבהם מי שעובר/ת את טיפולי הפוריות הפך/ה לתלוי/ה לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולות יומיומיות, רשאי/ת בן/בת הזוג לנצל עד 6 ימי מחלה לצורך טיפול בבן/בת הזוג.

חל"ת ושמירת הריון

עובדת בהריון רשאית לצאת לחל"ת (חופשה ללא תשלום), בתנאי שקיבלה אישור רפואי על כך שבשל היותה בהריון, סוג העבודה, מיקומה או אופן ביצוע, אינה יכולה לבצע את עבודתה (או שזו מסכנת את עוברה או אותה).

עובדת שנאלצת להיעדר מעבודתה בשל שמירת הריון, למשך 30 יום לפחות, זכאית בהתאם לתנאים לגמלה לשמירת הריון מהמוסד לביטוח לאומי.

עודכן לאחרונה ב־15:07
, 08 באוקטובר 2023